Chính Sách Về Quyền Riêng Tư

Chính sách về quyền riêng tư là những nguyên tắc chung về cách Ngày Thứ Hai Xanh Việt Nam sử dụng thông tin mà người sử dụng cung cấp trong quá trình đăng ký. Ngày Thứ Hai Xanh Việt Nam có quyền điều chỉnh chính sách này vào bất kỳ lúc nào. Để bảo vệ quyền lợi của bản thân bạn, vui lòng đến đây để cập nhật chính sách về quyền riêng tư mà chúng tôi đang áp dụng.

Thu Thập Thông Tin

Khi đăng ký làm thành viên của chúng tôi, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp một số thông tin cá nhân. Chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cho biết họ tên, địa chỉ email, và thành phố/tỉnh thành cư trú. Các thông tin này được dùng cho việc gửi những bản cập nhật mới nhất và các thông báo quan trọng đến bạn qua bưu điện và/hoặc email, cũng như để thu thập/phân tích dữ liệu nhân khẩu học của người dùng và sử dụng số liệu thống kê đó để cải thiện Ngày Thứ Hai Xanh Việt Nam cùng http://greenmonday.vn.

Các thông tin khác, chẳng hạn như địa chỉ IP của bạn, hệ điều hành, hay thông tin của trình duyệt, có thể sẽ được thu thập mỗi khi bạn tương tác với chúng tôi hoặc website của chúng tôi. Chúng được dùng để làm dữ liệu thống kê.

Cookie – Tập Tin Thông Tin Về Người Dùng

Mỗi khi bạn tương tác với chúng tôi hoặc website của chúng tôi, http://greenmonday.vn có thể sẽ để lại cookie trong máy vi tính của bạn. Cookie là những tập thông tin giúp trình duyệt của bạn liên lạc với http://greenmonday.vn.

Đa số các trình duyệt đều chấp nhận cookie một cách mặc định. Bạn có thể từ chối hoặc chặn cookie bằng cách thay đổi thông tin thiết lập của trình duyệt. Tuy nhiên, nếu trình duyệt của bạn từ chối hoặc chặn cookie, thì có thể bạn sẽ không thể sử dụng một phần của website hoặc dịch vụ của chúng tôi.

Sử Dụng Thông Tin

Ngày Thứ Hai Xanh Việt Nam thu thập thông tin cá nhân nhằm mục đích nhận diện người dùng, cũng như để gửi các bản cập nhật và thông báo quan trọng đến người dùng qua bưu điện hoặc email. Để phục vụ các thành viên của mình tốt hơn, chúng tôi có thực hiện những nghiên cứu về nhân khẩu học và sở thích của thành viên dựa vào những thông tin mà bạn cung cấp khi đăng ký.

Chúng tôi sẽ không tiết lộ hoặc chuyển thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ 3 nào, trừ những trường hợp được đề cập trong chính sách về quyền riêng tư này. Chúng tôi có quyền tiết lộ hoặc chuyển thông tin cá nhân của bạn trong các tình huống sau:

  • Chúng tôi được sự cho phép của bạn để thực hiện điều đó.
  • Chúng tôi cho rằng đó là việc làm cần thiết khi phát sinh những vấn đề liên quan đến pháp luật.
  • Chúng tôi cho rằng đó là việc làm cần thiết để tuân thủ luật pháp, các quy trình pháp lý hoặc theo lệnh chính quyền.
  • Chúng tôi cho rằng đó là việc làm cần thiết nhằm bảo về quyền lợi, tài sản, hoặc sự an toàn của Ngày Thứ Hai Xanh Việt Nam, nhân viên, thành viên của chúng tôi, hoặc của cộng đồng.

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Nếu bạn cho rằng Ngày Thứ Hai Xanh Việt Nam và/hoặc http://greenmonday.vn không tuân thủ chính sách về quyền riêng tư này, hoặc nếu bạn có bất kỳ góp ý nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email info@greenmonday.vn.