[column parallax_bg=”disabled” parallax_bg_inertia=”-0.2″ extended=”false” extended_padding=”true” background_color=”#fff” background_image=”” background_repeat=”” background_position=”” background_size=”auto” background_attachment=”” background_video=”” vertical_padding_top=”20″ vertical_padding_bottom=”20″ more_link=”” more_text=”” left_border=”transparent” class=”move-into-slider” id=”” title=”” title_type=”single” animation=”none” width=”1/1″ last=”true”]

[iframe src=”https://www.youtube.com/embed/n80uNtIp6dw” width=”100%” height=”600px”]

[/iframe]

[/column]

 

[column parallax_bg=”disabled” parallax_bg_inertia=”-0.2″ extended=”false” extended_padding=”true” background_color=”#fff” background_image=”” background_repeat=”” background_position=”” background_size=”auto” background_attachment=”” background_video=”” vertical_padding_top=”20″ vertical_padding_bottom=”20″ more_link=”” more_text=”” left_border=”transparent” class=”move-into-slider” id=”” title=”” title_type=”single” animation=”none” width=”1/1″ last=”true”]

NGÀY THỨ HAI XANH VIỆT NAM?

Hãy tạo nên sự khác biệt qua từng bữa ăn! Bằng cách thực hiện cam kết ăn thuần thực vật vào mỗi ngày thứ Hai, bạn đang hướng đến một cơ thể khỏe mạnh hơn, một môi trường bền vững hơn và một lối sống giàu lòng nhân ái hơn. Ngày Thứ Hai Xanh là một chiến dịch toàn cầu được ủng hộ bởi tổ chức Humane Society International (HSI).

Hãy xem qua đoạn video ở trên để hiểu thêm vì sao chúng ta nên đồng hành cùng Ngày Thứ Hai Xanh Việt Nam nhé!

[/column]

[blank h=”10″]

[/blank]

[column parallax_bg=”disabled” parallax_bg_inertia=”-0.2″ extended=”true” extended_padding=”true” background_color=”#fff” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” background_position=”center top” background_size=”auto” background_attachment=”” background_video=”” vertical_padding_top=”15″ vertical_padding_bottom=”0″ more_link=”” more_text=”” left_border=”transparent” class=”” id=”” title=”” title_type=”single” animation=”fade-in” width=”1/1″ last=”true”]

BẠN ĐÃ SẴN SÀNG THAM GIA NGÀY THỨ HAI XANH?

Bạn sẽ tham gia cùng chúng tôi, những người đang thực hiện lời cam kết Ngày Thứ Hai Xanh Việt Nam, và trở thành một phần của một xu hướng toàn cầu nhằm tạo ra một thế giới lành mạnh hơn, bền vững hơn và giàu tình thương hơn chứ?

THỰC HIỆN CAM KẾT

[/column]

[column parallax_bg=”disabled” parallax_bg_inertia=”-0.2″ extended=”true” extended_padding=”true” background_color=”#fff” background_image=”” background_repeat=”” background_position=”” background_size=”auto” background_attachment=”” background_video=”” vertical_padding_top=”0″ vertical_padding_bottom=0″ more_link=”” more_text=”” left_border=”transparent” class=”” id=”” title=”” title_type=”single” animation=”none” width=”1/1″ last=”true”]

 

THỨ HAI NÀY MÌNH NẤU MÓN GÌ?

Hãy trổ tài bếp núc của bạn với những công thức thuần thực vật ngon miệng và đầy dinh dưỡng của Ngày Thứ Hai Xanh nhé. Cùng tham khảo các công thức nào!

CÔNG THỨC

[/column]

[blank h=”1″]

[column parallax_bg=”disabled” parallax_bg_inertia=”-0.2″ extended=”true” extended_padding=”true” background_color=”#ffffff” background_image=”http://greenmonday.vn/wp-content/uploads/2013/03/bandovietnam.png” background_repeat=”no-repeat” background_position=”center center” background_size=”auto” background_attachment=”scroll” background_video=”” vertical_padding_top=”0″ vertical_padding_bottom=”10″ more_link=”” more_text=”” left_border=”transparent” class=”” id=”” title=”GREEN MONDAY VIETNAM” title_type=”single” animation=”none” width=”1/1″ last=”true”]

 

[column_1 width=”2/3″ title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

Contact Us

 

[/column_1]

[column_1 width=”1/3″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]


[/column_1]

[/column]